Novinky

16.09.2021 Vinobraní - Dětská scéna

Těšíme se na Vás během celého Vinobraní (tj. od pátečních 15:00 do nedělních 17:00 hodin) na Dětské scéně u chrámu sv. Petra a Pavla, kde Vás a Vaše děti čeká spousta zábavy, hudby, tance, soutěží, pohádek, kouzlení i kreativního tvoření.

08.09.2021 Volná místa na kroužcích

Stále se můžete přihlašovat na následující zájmové útvary: Animační dílna, Can you speak English?, ČJ a M na přijímačky (pro 9.třídu), Deskovky, Fotokroužek, Hudební skupiny BEZNOTY, Keramika pro dospělé, PC kroužek pro začátečníky, Prstem po mapě, Věda je zábava, Zpěváčci.

01.07.2021 Zveřejněny kroužky na školní rok 2021/2022

V sekci "Kroužky a cvičení" naleznete informace o zájmových útvarech na nový školní rok. V průběhu léta budeme ještě doplňovat a aktualizovat. Elektronické přihlašování bude spuštěno 2. 9. 2021 v dopoledních hodinách.

Často kladené otázky

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 
Kde se mám přihlásit?
Přihlašování probíhá přes naše klientské centrum po přihlášení k Vašemu účtu: https://ddm-melnik.iddm.cz/prihlaseni

Jak založím účet?
Je to jednoduché – návod najdete zde: https://www.ddm-melnik.cz/tabory-jak-se-prihlasit-na-tabor-manual

Přihlásil/a jsem dítě, co teď?
Přijde Vám automaticky generovaný e-mail, že evidujeme Vaše přihlášení na tábor a o přijetí/nepřijetí/zařazení mezi náhradníky Vás budeme informovat v dalším e-mailu.

Přihlásil/a jsem dítě, ale nepřišlo mi ještě žádné rozhodnutí o přijetí na tábor.
Potvrzování přihlášek provádějí manuálně pracovníci DDM. Musí u každé přihlášky zkontrolovat, jestli jsou vyplněny všechny potřebné údaje a také například překontrolovat to, je-li dodržen předepsaný věk účastníka. Zájem o tábory je obrovský, proto může dojít k časové prodlevě při odeslání e-mailu o změně stavu Vaší přihlášky.

Přišlo mi, že přihlášení na tábor je potvrzeno, co dál?
Zaplaťte zálohu nebo celou částku (to, co jste zvolili při přihlašování) za tábor a dodejte do DDM podepsanou přihlášku do 14 dnů – prosím, nezapomeňte podepsat obě strany. Přihlášku můžete vhodit do schránky DDM, zaslat poštou, postačí i čitelný sken na e-mail: tabory@ddm-melnik.cz

Do kdy musím zaplatit zálohu?
Do 14 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky. Do 14 dnů je nutné dodat také podepsanou přihlášku.

Mám přihlášené dítě na více táborů, mohu částku poslat najednou?
Každá přihláška má svůj variabilní symbol, proto prosíme, pošlete částky za každý tábor zvlášť s přiděleným variabilním symbolem. Platba se nám automaticky spáruje. Děkujeme.

Zvolil/a jsem platbu zálohy, ale chci nyní zaplatit celou částku, je to problém?
Není problém zaplatit celou částku, jen nám to prosím dejte vědět, musíme to v systému nastavit.

Jsem zařazen/a mezi náhradníky, co to znamená?
Kapacita tábora byla naplněna. Zařadili jsme Vás tedy mezi náhradníky. V případě, že se uvolní místo na táboře (někdo se například odhlásí), budeme telefonicky kontaktovat náhradníky, jestli mají nadále zájem o přihlášení na tábor.

Kdy se dozvím, že jsem se z náhradníka stal účastníkem tábora?
Nejdříve Vás bude telefonicky kontaktovat pracovník DDM Mělník. Místo na tábor se může uvolnit během hodiny, dnů, týdnů nebo také pár dní před táborem, kdy například z důvodu nemoci nemůže původní účastník absolvovat tábor.

Přihlásil/a jsem se elektronicky, peníze poslal/a přes účet, musím přinést i papírovou přihlášku?
Ano, podepsaná přihláška je velmi důležitá stejně jako včasná platba. Bez podepsané přihlášky a provedené platby nejsou splněny podmínky přihlášení, nevznikne smluvní vztah a místo bude nabídnuto náhradníkům. Pro splnění podmínek přihlášení postačí sken přihlášky, před nástupem na tábor budeme ale potřebovat dodat originál.

Jaké další dokumenty ode mě budete potřebovat?
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na akci organizace.
Prohlášení odpovědnosti za škody.
Seznámení s programem tábora – stvrzené podpisem zákonných zástupců.
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
V den nástupu na tábor je také nutné odevzdat:
Prohlášení o bezinfekčnosti.
Podrobné informace: https://www.ddm-melnik.cz/tabory/643-letni-tabory-ddm-melnik

Kdy dostanu další podrobnosti k táboru?
Podrobnosti k programu a co vše mít s sebou na tábor Vám zašlou vedoucí tábora nejpozději měsíc před jeho začátkem.

Potřebuji doklad o zaplacení tábora jako potvrzení pro zaměstnavatele. Jak jej získám?
Kontaktujte nás a my pro Vás potvrzení připravíme. Bude k vyzvednutí na recepci v DDM Mělník.

Co se stane, když mé dítě onemocní před nástupem na tábor/během tábora?
Co nejdříve kontaktujete DDM Mělník, pokusíme se najít náhradníka. Dál se postupuje dle Smluvních podmínek organizace.
 
Důležité odkazy:
Přihlášení: https://ddm-melnik.iddm.cz/prihlaseni
Informace k táborům a dokumentům: https://www.ddm-melnik.cz/tabory/643-letni-tabory-ddm-melnik
Smluvní podmínky a dokumenty potřebné k táboru: https://www.ddm-melnik.cz/dokumenty
Informace o jednotlivých táborech: https://www.ddm-melnik.cz/tabory
Manuál k přihlášení: https://www.ddm-melnik.cz/tabory-jak-se-prihlasit-na-tabor-manual
Kontakty: https://www.ddm-melnik.cz/kontakty