Novinky

08.01.2021 Činnost DDM přerušena do 22. 1.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude činnost DDM přerušena prozatím do 22. 1. 2021.

30.12.2020 Do 10. 1. 2021 činnost neobnovena

S lítostí musíme oznámit, že činnost DDM Mělník nebude minimálně do 10. 1. 2021 obnovena. O dalších změnách budeme informovat.

18.12.2020 Hezké Vánoce i celý rok 2021

Dnešním dnem byla ukončena zájmová činnost v letošním roce (tedy ta, která byla realizována distančně). Budeme se těšit na shledání v novém roce - doufáme že již bude možné osobně.

Dokumenty

Základní dokumenty organizace:

Vnitřní řád DDM Mělník (aktualizace 1. 9. 2020) 

ŠVP DDM Mělník (aktualizace 1. 10. 2020

Výroční zpráva 2015 / 2016
Výroční zpráva 2016 / 2017
Výroční zpráva 2017 / 2018
Výroční zpráva 2018 / 2019 
Výroční zpráva 2019 / 2020 Smluvní podmínky DDM Mělník (platné od 1. 9. 2020) - NOVÉ!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Léto 2020:

Táborové - aktuální 2020:
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formát DOCX - k vyplnění v PC)
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formát PDF - pouze k tisku)

Odpovědnost za škody + Příchod/odchod - 2 kopie (dítě na více táborech nebo více dětí)
Odpovědnost za škody + Příchod/odchod - 1 kopie 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2020 (formát PDF - pouze k tisku)
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2020 (formát DOCX - k vyplnění v PC)

Potvrzení od lékaře letos doporučujeme zajistit aktuální (nebo doplnit větu, že zdravotní stav se nezměnil a souhlasí s údaji v posudku z r. 2019 či 2018 + podpis).

Kopii kartičky pojištěnce prosíme vlepte nebo přicvakněte do vyznačeného pole na Posudku od lékaře.


---

Jaro 2020:

Aktivity místo zrušených ZÚ:
Odpovědnost za škody + odchod + bezinfekčnost + COVID-19  
(pouze pro aktivity pro děti ze ZÚ od 25. 5. do 12. 6.)


Pro veřejnost:
Čestné prohlášení před vstupem do DDM (pro veřejnost) 
Směrnice - vstup veřejnosti do DDM v době šíření koronaviru 


Obecné:
Metodika - ochrana zdraví v SVČ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Původní:

Dokumentace k táborům (ne pro rok 2020!): Přihlašování probíhá elektronicky přes KLIENTSKÉ CENTRUM. Po provedení registrace Vám přijde potvrzení o přijetí Vaší registrace. V průběhu několika dnů bude Vaše registrace schválena a bude Vám vygenerována přihláška, kterou naleznete ke stažení ve svém klientském účtu (pouze po dobu 4 měsíců) nebo Vám bude zaslána informace o tom, že je již kapacita naplněna a jste zařazeni mezi náhradníky.

---


Manuál - registrace do Klientského centra DDM Mělník (původní - do května 2018)