Novinky

01.07.2021 Zveřejněny kroužky na školní rok 2021/2022

V sekci "Kroužky a cvičení" naleznete informace o zájmových útvarech na nový školní rok. V průběhu léta budeme ještě doplňovat a aktualizovat. Elektronické přihlašování bude spuštěno 2. 9. 2021 v dopoledních hodinách.

30.05.2021 Pojďte s námi do pohádky - správné odpovědi

Omlouváme se, správné odpovědi z úkolové cesty Pojďte s námi do pohádky zveřejníme až zítra 31.5. Děkujeme za pochopení.

14.05.2021 Prodloužení zájmové činnosti

Z důvodu dlouhého zákazu činnosti bude školní rok v DDM Mělník prodloužen. Poslední hodiny kroužků se uskuteční v týdnu od 21. do 25. června.

Další rozvolnění od 24. 5.

19.05.2021 Od pondělí 24. 5. vstupuje v platnost novelizované mimořádné opatření MZČR, z něhož vychází také MŠMT ve svém dokumentu Informace k provozu škol a školských zařízení. Přináší poměrně značné rozvolnění činnosti.

Co se tedy od pondělí 24. 5. mění?

  • počet účastníků ve vnitřních či vnějších prostorách bez nutnosti dokládání níže uvedeného (9+1).
  • počet účastníků ve vnitřních prostorách s doložením jedné z níže uvedených možností (max. 50).
  • počet účastníků ve vnějších prostorách s doložením jedné z níže uvedených možností. (max. 100).
  • nově budou umožněna také večerní cvičení pro dospělé, zdravotní cvičení seniorů, cvičení rodičů a dětí - bližší informace u lektorů těchto aktivit.
Možnosti prokázání způsobilosti k účasti na činnostech s vyšším počtem účastníků:
Účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

 
Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní školské zařízení účast na vzdělávání.


I nadále zůstává v platnosti:
  • povinnost nosit ve vnitřních prostorách ochranu dýchacích cest (děti do 15 let roušku, starší 15 let a vedoucí respirátor)
  • povinnost dodržovat stanovené rozestupy a dbát na hygienu a dezinfekci
  • zákaz zpěvu při zájmové činnosti
  • zákaz využívání šaten a sprch (účastníci ZÚ mohou využít WC)
  • zákaz vstupu třetích osob (všichni kromě účastníků kroužků a vedoucích) do vnitřních prostor DDM - prodej občerstvení a řešení problémů s recepcí je umožněn oknem z dětského hřiště (vstup brankou z parku)

Pozor - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ bylo upraveno, aby odpovídalo novelizovanému opatření - formát DOCX (možnost vpisovat), formát PDF (pouze pro tisk)

Aktualizovaný seznam kroužků s vyznačením formy jejich činnosti naleznete ZDE  .