Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Letní tábory 2020

*** Aktualizace 12. 6. 2020 ***
Dokumentaci k letním příměstským táborům (tzn. Potvrzení od lékaře vč. kopie kartičky pojištěnce a Prohlášení odpovědnosti za škody + příchod/odchod z tábora) prosím odevzdejte na recepci DDM Mělník nebo zanechte ve schránce nejpozději do 30. 6. 2020.

Souhlas s programem tábora buď obdržíte spolu s infodopisem na e-mail nebo jej můžete podepsat osobně na recepci DDM.

Prohlášení o bezinfekčnosti budete jediné odevzdávat při nástupu na tábor.

Potvrzení od lékaře doporučujeme letos zajistit aktuální nebo stvrdit podpisem, že nedošlo ke změně zdravotního stavu od data vydání posudku (max. 2 roky v době konání tábora).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


*** Aktualizace 2. 6. 2020 ***
Změna - nové Smluvní podmínky jsou připraveny, ale po poradě s právníkem vstoupí v platnost od září 2020. Pro letošní léto tedy budou platit dosavadní podmínky. Nové přihlášky budou muset podepsat a dodat pouze ti, kteří byli přesunuti ze zrušených pobytových táborů na příměstské.
——-
Přidali jsme kromě Letních radovánek (náhrada za Holky v akci) také příměstský tábor Táborníci (náhrada primárně za Trempíky) a svůj příměstský tábor uskuteční také Rybáři.
——
V příštím týdnu můžete očekávat vratky za zrušené pobytové tábory.
Zároveň prosíme o doplacení celých částek za tábory do konce tohoto týdne (5.6.).

Kód 199005
Název Letní tábory 2020
Místo konání DDM Mělník
Hlavní vedoucí _____ _______