Novinky

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

29.04.2020 Zkrášlujeme DDM

V průběhu celého měsíce dubna jsme pracovali na zkrášlení prostor DDM, aby se vám u nás po skončení karanténních opatření líbilo ještě víc :-) Vymalovali jsme téměř celý Domeček, v sále nechali instalovat nové osvětlení, všude jsme uklidili a připravujeme vše na léto a nový školní rok. Chystáme také prodej občerstvení z okénka našeho bufetu (bude přístupný z parku přes dětské hřiště) a od 25. 5. budeme nabízet různě zaměřené dopolední i odpolední aktivity pro malé skupiny dětí.

Letní tábory 2020

*** Aktualizace 2. 6. 2020 ***
Změna - nové Smluvní podmínky jsou připraveny, ale po poradě s právníkem vstoupí v platnost od září 2020. Pro letošní léto tedy budou platit dosavadní podmínky. Nové přihlášky budou muset podepsat a dodat pouze ti, kteří byli přesunuti ze zrušených pobytových táborů na příměstské.
——-
Přidali jsme kromě Letních radovánek (náhrada za Holky v akci) také příměstský tábor Táborníci (náhrada primárně za Trempíky) a svůj příměstský tábor uskuteční také Rybáři.
——
V příštím týdnu můžete očekávat vratky za zrušené pobytové tábory.
Zároveň prosíme o doplacení celých částek za tábory do konce tohoto týdne (5.6.).

———————————————————————————————————————————-


*** Aktualizace 25. 5. 2020 ***
Všechny příměstské tábory budou realizovány v původních termínech tak, jak byly v nabídce. S účastníky, kteří nepožádali z důvodu obav z koronaviru o odhlášení (a neučiní tak do 31. 5.), počítáme jako s přihlášenými a budeme očekávat doplatek do celé částky za tábor do 5. 6. (pokud již neuhradili celou částku při přihlášení). Kapacitu příměstských táborů jsme navýšili a tato nová místa nabízíme všem přihlášeným na zrušené pobytové tábory, kteří o tuto variantu projevili zájem. Pro dívky z Tanečního tábora a tábora Holky v akci jsme otevřeli nový příměstský tábor "Letní radovánky".
Veškeré vratky, nedoplatky a přesuny účastníků mezi pobytovými a příměstskými tábory budeme řešit během června.
Abychom předešli zmatkům a nesrovnalostem v přihláškách, brzy zveřejníme nové Smluvní podmínky, ve kterých bude vše přehledně shrnuto a jejichž přečtení a souhlas s nimi bude nutné stvrdit podpisem zákonného zástupce před zahájením tábora. Pro ty, kteří již odevzdali přihlášky během jara, bude připraven podpisový list. Ti, které přesouváme z pobytových táborů na příměstské, budou muset podepsat celou novou přihlášku, která již tyto změny a odkaz na Smluvní podmínky obsahuje. Smluvní podmínky budou zveřejněny do konce května na webu DDM Mělník v sekci Dokumenty a budou přístupné také v tištěné podobě na recepci DDM Mělník. V případě nesouhlasu se Smluvními podmínkami se nám, prosím, ozvěte, vše s Vámi probereme individuálně.
Děkujeme za pochopení.


---

*** Aktualizace 11. 5. 2020 ***

Prosíme, neposílejte zatím doplatky letních táborů. Pobytové tábory DDM Mělník byly zrušeny. Ohledně příměstských táborů v červenci vyčkáváme na konečný verdikt nadřízených orgánů. Jasné rozhodnutí, jak, kdy a které tábory budeme realizovat Vám sdělíme nejpozději v druhé polovině května. Poté také budeme řešit případná finanční vyrovnání za neuskutečněné tábory a přihlašování na nové "náhradní" příměstské tábory. Účastníci přihlášení na pobytové tábory budou mít přednost při obsazování navýšených kapacit příměstských táborů. ***

-------------------------------------------------------------------------

*** 13. 3. 2020 ***: S realizací všech letních táborů zatím počítáme v plném rozsahu. Věříme, že to již v létě bude možné. Zatím však není jasné, kdy budou současná vládní a hygienická opatření zmírněna nebo ukončena. Čekáme na další vyjádření vlády, MŠMT a dalších orgánů. Prosíme, nevolejte nám s dotazy ohledně konání táborů. Hned, jak bude rozhodnuto o letních akcích, zašleme všem přihlášeným e-mail a informaci také zveřejníme na webu a facebooku. Děkujeme za pochopení. ***

Kód 199005
Název Letní tábory 2020
Místo konání DDM Mělník
Hlavní vedoucí _____ _______