Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

PT Letem světem

Program třídenního příměstského tábora na začátku prázdnin zahrnuje:
1. Galerie Templ - výlet do pravěku (řezání pazourkem, výroba záušnic, hra na archeology,, pečení placek z obilovin)

2. Návštěva Domu zaniklých řemesel ve Vidimi na Kokořínsku

3. kreativní program v DDM Mělník (výroba vlastních triček technikou tisku a sprejování)

...a mnoho další zábavy (laserová střelnice, Kinect atd.)

Některé programy budou hrazeny z projektu Šablony II (MŠMT, OP VVV).

Upozornění:
DO POZNÁMKY (kolonka "OSTATNÍ") PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ UVEĎTE:
a) PLAVEC / NEPLAVEC
b) ZÁJEM O FAKTURACI POPLATKU (např. platba přes FKSP zaměstnavatele)

Kód 195101
Název PT Letem světem
Termín konání 01.07.2020 08:00 - 03.07.2020 16:30
Místo konání DDM Mělník + park Na Polabí
Hlavní vedoucí Kryštof Jiráček
Věková skupina 6-15 let
V ceně zahrnuto obědy,pitný režim,doprava,vstupy,program
Cena 700,- Kč
Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Odpovědnost za škody + Příchod/odchod - 1 kopie

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 2020