Novinky

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

29.04.2020 Zkrášlujeme DDM

V průběhu celého měsíce dubna jsme pracovali na zkrášlení prostor DDM, aby se vám u nás po skončení karanténních opatření líbilo ještě víc :-) Vymalovali jsme téměř celý Domeček, v sále nechali instalovat nové osvětlení, všude jsme uklidili a připravujeme vše na léto a nový školní rok. Chystáme také prodej občerstvení z okénka našeho bufetu (bude přístupný z parku přes dětské hřiště) a od 25. 5. budeme nabízet různě zaměřené dopolední i odpolední aktivity pro malé skupiny dětí.

Sportík

Rozvoj pohybové aktivity, důraz na všestranný pohybový rozvoj. Cviky pro správné držení těla - vedeme děti k návyku správného držení těla, aktivity pro správný vývoj páteře. Utváření kladného vztahu ke sportu. Přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného nčasu, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je pro sport nadchnout. Vše probíhá hravou formou.

Kód 191305
Název Sportík
Místo konání DDM Mělník
Hlavní vedoucí Alena Hlaváčková
Věková skupina 5-7 let
Cena rok 1000,- Kč
Datum zahájení 17.09.2019
Datum ukončení 09.06.2020
Dny konání ÚT 14:30-15:30
Kontakt DDM: (+420 602 347 444)
Volná místa 1.pololetí obsazeno
Volná místa 2.pololetí obsazeno