Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Omezení provozu 3. 8. 2020 - 7. 8. 2020

30.07.2020 Od 3. 8. 2020 do 7. 8. 2020 bude DDM (bufet, dětské hřiště, recepce) uzavřen z důvodu souběžného konání tří příměstských táborů a tím pádem vyšším nárokům na hygienické předpisy a bezpečnost v souvislosti s onemocněním COVID19. Rodiče účastníků příměstských táborů mohou své děti přivádět a vyzvedávat si je v DDM ve stanovenou dobu určenou vedoucím tábora. Děkujeme za pochopení.