Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Chystáme - přednášky o ekonomii od října

26.07.2020 Je ekonomie dobrá nebo zlá?!
 
Aneb žijeme v Matrixu?

 
Ano, jedná se o parafrázi známého bestselleru pana Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. Toto dílo a tohoto autora jsem si nevybral náhodou, protože z mého pohledu jeho díla obsahují řadu nepřesností a uvádí tak čtenáře v omyl. Zejména pak v dalším jeho díle Soumrak homo economicus se dopouští hned několika přehmatů, které je potřeba uvést na pravou míru. Bohužel jak on, tak další autoři mohou v lidech vyvolat dojem, že ekonomie je něco divného, nebo dokonce špatného.
 
Posláním těchto seminářů je ukázat lidem krásu a rozmanitost ekonomie, bez které bychom dnes nedokázali reálně řídit ekonomiky, chcete-li státy. Chci každému, kdo bude mít zájem, vysvětlit populární formou ekonomii, proč je potřeba jí umět, a k čemu je vůbec dobrá. Neustále si v duchu Platona budeme klást kritické otázky a hledat jiná řešení, protože psaná forma je dogma a jedině diskuse zavádí nové věci. Na mnoha příkladech z praxe si ukážeme, jak fungují, či nefungují jednotlivé ekonomické teorie, přičemž v samotném mainstreamu si některé protiřečí.

Přednášejícím je Ing. Herbert Heissler. Přednáší na univerzitě VŠFS, a to specializované kurzy ekonomie, zejména mikroekonomie, makroekonomie a teorie her pro bakaláře a magistry. V minulosti zde působil jako vedoucí Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů. Je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic, monografií a vědeckých článků. Patřil vždy mezi oblíbené přednášející a je velmi populární ekonom.
           Získal řadu studentských ocenění a pozitivních
referencí. Svým přesahem do jiných oblastí, zejména pak politologie, mezinárodních vztahů, historie, sociologie, psychologie, teorie her, filosofie a biologie, je schopen vysvětlit danou problematiku v širších souvislostech. Věnuje se též vědeckému bádání v oblasti pedagogiky a jeho největším přínosem v jeho učebnicích a na jeho přednáškách je schopnost umět vysvětlit grafy tak, aby je pochopil každý, kdo chce.
 
Má dlouholeté zkušenosti z velké politiky a ví, jak funguje prakticky to, co učí na univerzitách v teorii. Teorie je velmi důležitá, protože bez ní nelze správně pochopit praktickou zkušenost. Tato kombinace z něj činí jednoho z nejzkušenějších lektorů u nás. Dosud působí jako poradce poslance Parlamentu české republiky.
 
Jeho další předností jsou herecké zkušenosti. Vedle přednášení ekonomie se věnuje divadlu a můžete ho znát i z několika filmů a seriálů. Hraje také v několika světoznámých počítačových hrách. Umí poutavou a zábavnou formou vysvětlit něco tak abstraktního a zvláštního, jako je ekonomie, a po jeho přednáškách si ekonomii zamilujete.
 
V průběhu semestru si bude zvát i významné kolegy a zajímavé osobnosti.
 
Pokud chcete zjistit, zda opravdu žijeme v Matrixu, přijďte hned na první přednášku!