Novinky

07.11.2020 Nová Video-okénka

Stále musíme mít zavřeno. Koukněte ale do sekce Video-okénka - přidáváme tam pro vás nová! Distanční výuka kroužků, o které jste měli zájem, pokračuje. Těšíme se, až bude zase vše "v normálu"...

19.10.2020 Výdej - burza

Dnes vydáváme neprodané a peníze za prodané věci od 9:00 do 17:00 hodin.

12.10.2020 Prodlužujeme burzu

Prodlužujeme prodej na podzimní burze! Nově si budete moct nakoupit také ve čtvrtek 15. 10. od 8:00 do 18:00 hodin. Výdej neprodaných věcí bude probíhat v pondělí 19.10. od 9:00 do 17:00 hodin.

Chystáme - přednášky o ekonomii od října

26.07.2020 Je ekonomie dobrá nebo zlá?!
 
Aneb žijeme v Matrixu?

 
Ano, jedná se o parafrázi známého bestselleru pana Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. Toto dílo a tohoto autora jsem si nevybral náhodou, protože z mého pohledu jeho díla obsahují řadu nepřesností a uvádí tak čtenáře v omyl. Zejména pak v dalším jeho díle Soumrak homo economicus se dopouští hned několika přehmatů, které je potřeba uvést na pravou míru. Bohužel jak on, tak další autoři mohou v lidech vyvolat dojem, že ekonomie je něco divného, nebo dokonce špatného.
 
Posláním těchto seminářů je ukázat lidem krásu a rozmanitost ekonomie, bez které bychom dnes nedokázali reálně řídit ekonomiky, chcete-li státy. Chci každému, kdo bude mít zájem, vysvětlit populární formou ekonomii, proč je potřeba jí umět, a k čemu je vůbec dobrá. Neustále si v duchu Platona budeme klást kritické otázky a hledat jiná řešení, protože psaná forma je dogma a jedině diskuse zavádí nové věci. Na mnoha příkladech z praxe si ukážeme, jak fungují, či nefungují jednotlivé ekonomické teorie, přičemž v samotném mainstreamu si některé protiřečí.

Přednášejícím je Ing. Herbert Heissler. Přednáší na univerzitě VŠFS, a to specializované kurzy ekonomie, zejména mikroekonomie, makroekonomie a teorie her pro bakaláře a magistry. V minulosti zde působil jako vedoucí Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů. Je spoluautorem několika vysokoškolských učebnic, monografií a vědeckých článků. Patřil vždy mezi oblíbené přednášející a je velmi populární ekonom.
           Získal řadu studentských ocenění a pozitivních
referencí. Svým přesahem do jiných oblastí, zejména pak politologie, mezinárodních vztahů, historie, sociologie, psychologie, teorie her, filosofie a biologie, je schopen vysvětlit danou problematiku v širších souvislostech. Věnuje se též vědeckému bádání v oblasti pedagogiky a jeho největším přínosem v jeho učebnicích a na jeho přednáškách je schopnost umět vysvětlit grafy tak, aby je pochopil každý, kdo chce.
 
Má dlouholeté zkušenosti z velké politiky a ví, jak funguje prakticky to, co učí na univerzitách v teorii. Teorie je velmi důležitá, protože bez ní nelze správně pochopit praktickou zkušenost. Tato kombinace z něj činí jednoho z nejzkušenějších lektorů u nás. Dosud působí jako poradce poslance Parlamentu české republiky.
 
Jeho další předností jsou herecké zkušenosti. Vedle přednášení ekonomie se věnuje divadlu a můžete ho znát i z několika filmů a seriálů. Hraje také v několika světoznámých počítačových hrách. Umí poutavou a zábavnou formou vysvětlit něco tak abstraktního a zvláštního, jako je ekonomie, a po jeho přednáškách si ekonomii zamilujete.
 
V průběhu semestru si bude zvát i významné kolegy a zajímavé osobnosti.
 
Pokud chcete zjistit, zda opravdu žijeme v Matrixu, přijďte hned na první přednášku!