Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Přihlášky na tábory - do 30. 6. 2020

19.06.2020 Původní centrální nastavení systému Domeček (které neovlivníme) generovalo přihlášky pouze na 4 měsíce. Od přihlášení v lednu či únoru již 4 měsíce mnohým uplynuly a přihlášky z Klientského účtu zmizely. Z toho důvodu během dneška všem, kteří ještě přihlášku nedodali nebo nepodepsali na recepci osobně, generujeme přihlášku znova.
Prosíme o dodání podepsaných přihlášek (včetně další povinné táborové dokumentace, vyjma prohlášení o bezinfekčnosti) do 30. 6. 2020.
Předem děkujeme za spolupráci