Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Do 5. 6. doplatky letních táborů

01.06.2020

Upozorňujeme, že do 5. 6. 2020 je potřeba doplatit celou částku letních příměstských táborů. Pokud jste již dříve neuhradili celou částku, učiňte tak v tomto pracovním týdnu.
Zaplatit je možné převodem na účet nebo v hotovosti na recepci DDM Mělník (v pracovní dny 8-16h). Příkaz k úhradě naleznete v e-mailu, platební informace jsou také v Klientském centru, případně kontaktujte naší recepci a zašleme Vám je.
Děkujeme za spolupráci.