Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Otevíráme dětské hřiště!

20.05.2020 Od pondělí 25. 5. budete moct opět s dětmi navštívit hřiště v DDM Mělník.

Abychom splnili současná nařízení vlády o minimálních rozestupech, bude možné povolit vstup maximálně 16 osobám současně (včetně dětí).

Hřiště bude v provozu každý všední den od 8:00 - 16:00 hodin.

Bude otevřen také bufet (drobné občerstvení, teplé i studené nápoje, nanuky..). Objednávky budou vydávány oknem přímo na hřiště.

Při vstupu do vnitřních prostor DDM (např. na WC nebo do vestibulu) prosíme o dodržení zakrytí dýchacích cest (rouška/šátek/respirátor..) a důkladnou hygienu. Ve vestibulu bude připravena dezinfekce. Více viz Směrnice - vstup veřejnosti do DDM v době šíření koronaviru 

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že naše malé hřiště opět ožije :-)