Novinky

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

29.04.2020 Zkrášlujeme DDM

V průběhu celého měsíce dubna jsme pracovali na zkrášlení prostor DDM, aby se vám u nás po skončení karanténních opatření líbilo ještě víc :-) Vymalovali jsme téměř celý Domeček, v sále nechali instalovat nové osvětlení, všude jsme uklidili a připravujeme vše na léto a nový školní rok. Chystáme také prodej občerstvení z okénka našeho bufetu (bude přístupný z parku přes dětské hřiště) a od 25. 5. budeme nabízet různě zaměřené dopolední i odpolední aktivity pro malé skupiny dětí.

Metodika - ochrana zdraví v SVČ

06.05.2020 Při vstupu do DDM je nutné:

  • mít a použít ochranu dýchacích cest (rouška, respirátor, šátek, šála..)
  • provést dezinfekci rukou (dezinfekce je ve vestibulu v bezprostřední blízkosti dveří)
  • dodržovat zpřísněnou hygienu (častější a důkladnější mytí rukou, omezení dotyku čehokoli na minimum apod.)
  • neskhlukovat se v prostorách DDM
  • dodržovat rozestup alespoň 2 metry (s výjimkou členů jedné rodiny)
  • do místnosti recepce (bufetu) vstupovat jednotlivě
Pro aktivity dětí ve skupině s pedagogem platí opatření shrnutá v Metodice ochrany zdraví.

Celé znění dokumentu zde: Metodika - ochrana zdraví v SVČ