Novinky

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

29.04.2020 Zkrášlujeme DDM

V průběhu celého měsíce dubna jsme pracovali na zkrášlení prostor DDM, aby se vám u nás po skončení karanténních opatření líbilo ještě víc :-) Vymalovali jsme téměř celý Domeček, v sále nechali instalovat nové osvětlení, všude jsme uklidili a připravujeme vše na léto a nový školní rok. Chystáme také prodej občerstvení z okénka našeho bufetu (bude přístupný z parku přes dětské hřiště) a od 25. 5. budeme nabízet různě zaměřené dopolední i odpolední aktivity pro malé skupiny dětí.

Vracení části poplatku za ZÚ

29.04.2020 V předchozích dnech (27. - 28.4.) jsme všem účastníkům našich ZÚ zaslali e-mail s informacemi o vracení části poplatku za neuskutečněné hodiny v době opatření proti šíření pandemie (od 11. 3. do konce školního roku). Prosíme všechny o kontrolu svých e-mailových schránek a odpověď obratem (nejpozději do 7. 5.). V příloze naleznete předvyplněné žádosti o vrácení nebo možnost ponechání poplatku DDM formou daru. Pokud nemáte možnost do 7. 5. donést podepsaný formulář osobně do DDM (resp. do schránky v hlavních dveřích), zašlete nám jej prosím naskenovaný na e-mail: zu@ddm-melnik.cz

Moc děkujeme všem, kteří se rozhodnou ponechat vracenou částku formou daru Domečku. Velice si této podpory vážíme! Pomůžete nám tím překonat nelehké období, kdy jsou nám z důvodu neuskutečněných ZÚ kráceny finanční prostředky od zřizovatele na provoz. I díky vám budeme moct v novém školním roce opět vše rozjet naplno a ještě lépe!

Pozn.: cvičení rodičů s dětmi v pátečním klubu KULÍŠEK nespadá do našich zájmových útvarů. Netýká se jí tedy vracení části poplatků. Za měsíce uzavřeného DDM klubu Kulíšek neúčtujeme pronájem, který je i tak velmi vstřícný a snížený, abychom podpořili činnost aktivity pro nejmenší.