Novinky

01.10.2019 Blížící se akce:

14. - 17. 10. Podzimní burza a charita 19. 10. Past na Hurvínka (zájezd do divadla) 1. 11. Dýňový duch

26.06.2019 Přihlašování na ZÚ 2019/2020

Přihlašování na zájmové útvary na příští školní rok bude spuštěno 5. 9. 2019. Během léta budou na webu zveřejněny podrobné informace o každém kroužku.

11.06.2019 Cvičení RODIČE+DĚTI bylo již ukončeno

Čtvrteční dopolední cvičení Rodiče+děti již bylo pro malý zájem a hezké počasí :-) ukončeno. Budeme se na vás těšit opět od poloviny září 2019 ve stejný čas. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto!

Změny v přihlašování na ZÚ 2019/2020

21.08.2019 Stále platí, že přihlašování na ZÚ ve školím roce 2019/2020 bude spuštěno ve čtvrtek 5. 9. 2019 a bude probíhat opět elektronicky prostřednictvím Klientského centra na adrese: https://ddm-melnik.iddm.cz (tam se dostanete také kliknutím na tlačítko "Chci se přihlásit online" u vybraného kroužku na webu DDM Mělník - tlačítko se objeví až po spuštění přihlašování). Do 5. 9. je výpis kroužků viditelný pouze na webu DDM Mělník. V Klientském centru se zobrazí až po spuštění přihlašování. To nelze provést hromadně pro všechny kroužky (technicky ani z důvodu stability serveru), proto prosíme, nepovažujte za chybu, že se budou kroužky zobrazovat postupně. 

Změnou, která byla dle tvůrců systému nevyhnutelná z důvodu dodržení podmínek GDPR, je vyplnění osobních údajů nově zapisovaného dítěte až ve chvíli přihlášování na vybraný kroužek/akci/tábor. Nejsme oprávněni shromažďovat jakékoli osobní údaje bez návaznosti na nějakou přihlášku. Není už tedy možné předem přidat dítě do systému a ve chvíli spuštění ho pouze přihlásit. Dříve zaregistrované děti již v Domečku osobní údaje uložené mají (ty základní musí být uchovávány v zákonné lhůtě vedení školní matriky po dobu 10 let) a stačí pouze "odklikat" údaje, které se často mění: typ navštěvované školy, samostatný odchod a případně opravit neaktuální kontaktní údaje - adresu bydliště, telefon, zdravotní pojišťovnu, zdravotní stav. Noví účastníci budou také od chvíle odeslání první přihlášky vedeni v systému a při každé další příležitosti již není třeba vše znovu vyplňovat.

Změn je v systému více, tato je však důležitá pro přihlašování a upozorňujeme na ní především z důvodu, že jsme doposud byli zvyklí všem radit, aby si předem své děti zaregistrovaly a proces samotného přihlašování si tím urychlili. Tato rada již tedy neplatí. Jinak je Klientské centrum pro uživatele je celkově jednodušší, intuitivnější a logičtější. Věříme, že vám nepřinese starosti, ale naopak ulehčí práci. 

Ve čtvrtek 5. 9. bude opět ve vestibulu zpřístupněn počítač na přihlašování pro ty, kteří nemají jinde možnost přístupu k internetu.

S případnými dotazy se můžete obracet na recepci DDM Mělník - tel. 315 623 028 nebo 602 232 566, případně od 2. 9. také na e-mail: stradal@ddm-melnik.cz
Aktualizace systému je pro nás v mnohém také nová, ale již jsme se s ní seznámili a věříme, že Vám budeme schopni se vším poradit.

kolektiv DDM Mělník