Novinky

22.06.2020 Do 30. 6. táborová dokumentace

Do 30. 6. prosíme o dodání povinné dokumentace k táborům: podepsaná přihláška, prohlášení odpovědnosti za škody, posudek o zdravotní způsobilosti, kopie kartičky pojištěnce a podpis souhlasu s programem tábora. Pokud má někdo problém se zajištěním posudku od lékaře (z důvodu dlouhých objednávacích lhůt), je možné prozatím dodat starší posudek s poznámkou, kdy bude dodán nový. Pokud však nedodáte platný posudek od lékaře nejpozději při nástupu dítěte na tábor, nebude se moct tábora zúčastnit. Děkujeme za spolupráci.

25.05.2020 Příměstské tábory - termíny

do 31. 5 . - odhlášení bez storna z důvodu obavy z koronaviru do 5. 6. - doplacení celé částky za tábor (pokud již není uhrazena) do 30. 6. - vratky, přesuny z pobytových táborů od 1. 7. - letní příměstské tábory :-)

14.05.2020 Kroužky na rok 2020/2021

Nabídka kroužků na nový školní rok bude zveřejněna v červnu. Přihlašování na kroužky bude spuštěno v prvním zářijovém týdnu (bude upřesněno).

Letní provozní doba DDM Mělník

29.06.2020 Provozní doba v době letních prázdnin (od 1.7. do 31. 8.):

Pondělí - pátek: 10:00 - 17:00 hodin

V těchto časech funguje recepce a můžete využít dětské hřiště a občerstvit se v našem bufetu.

Upozornění: V některých týdnech probíhají v DDM příměstské tábory, je tedy třeba počítat se zvýšeným hlukem a pohybem většího počtu dětí ve věku ZŠ (rozpis naleznete v sekci Tábory). Sledujte také aktuální informace ke COVID-19 a dodržujte případná omezení.

V týdnech od 27. 7. do 31. 7. a od 24. 8. do 28. 8. bude DDM pro veřejnost uzavřen.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto!