Novinky

01.07.2021 Zveřejněny kroužky na školní rok 2021/2022

V sekci "Kroužky a cvičení" naleznete informace o zájmových útvarech na nový školní rok. V průběhu léta budeme ještě doplňovat a aktualizovat. Elektronické přihlašování bude spuštěno 2. 9. 2021 v dopoledních hodinách.

30.05.2021 Pojďte s námi do pohádky - správné odpovědi

Omlouváme se, správné odpovědi z úkolové cesty Pojďte s námi do pohádky zveřejníme až zítra 31.5. Děkujeme za pochopení.

14.05.2021 Prodloužení zájmové činnosti

Z důvodu dlouhého zákazu činnosti bude školní rok v DDM Mělník prodloužen. Poslední hodiny kroužků se uskuteční v týdnu od 21. do 25. června.

DDM částečně obnovuje činnost

06.05.2021 Na základě novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky vydalo MŠMT nové Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021.

Z těch vyplývá, že DDM může obnovit činnost** za následujících podmínek:

  • max. 3 účastníci ve vnitřních prostorách nebo venku - nemusí dokládat negativní test ani prodělané onemocnění COVID-19
  • max. 20 30 účastníků od 6 do 18 let (od 7.5. změna počtu osob a vyjmutí dětí mladších 6 let z povinnosti dokládat test) venku při dodržení 15m2 plochy na osobu a při doložení (jedné z následujících možností):
    • negativního RT-PCR testu absolvovaného nejdéle před 7 dny
    • negativního POC testu*** (antigenní) absolvovaného nejdéle před 72 hodinami
nebo doložení:
  • certifikátu o absolvovaném očkování (min. 14 dní od konečné dávky)
  • prodělání onemocnění COVID-19 (do 90 dnů od pozitivního testu)
  • čestného prohlášení* zákonného zástupce, že byl účastník testován ve škole/školském zařízení nejdéle před 72 hodinami
  • potvrzení od zaměstnavatele (pro dospělé účastníky) o absolvování testu nejdéle před 72 hodinami
Možnost podstoupení vlastního antigenního testu na místě před kroužkem není z provozních a časových důvodů možná.

Účastníkovi, který nesplní tyto podmínky, bohužel nemůžeme dle nařízení umožnit prezenční účast na kroužku.

Děkujeme za pochopení a těšíme se alespoň na některé z vás osobně.

---

* Čestné prohlášení ke stažení zde - formát DOCX (možno vpisovat), formát PDF (k tisku)

** Seznam kroužků s uvedením, jestli obnovují/neobnovují prezenční činnost naleznete zde .

*** Pozor - POC test znamená provedený na oficiálním veřejném odběrovém místě - viz Rozdíl mezi RT-PCR testem, Rapid antigen testem a protilátkovým testem · Covid Portál (gov.cz)