Novinky

25.01.2021 Přerušení činnosti pokračuje

Prozatím do 29. 1. je nadále DDM uzavřen pro veřejnost a zájmová činnost přerušeno (s výjimkou distanční výuky některých kroužků).

08.01.2021 Činnost DDM přerušena do 22. 1.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude činnost DDM přerušena prozatím do 22. 1. 2021.

30.12.2020 Do 10. 1. 2021 činnost neobnovena

S lítostí musíme oznámit, že činnost DDM Mělník nebude minimálně do 10. 1. 2021 obnovena. O dalších změnách budeme informovat.

Do 10. 1. přerušena činnost DDM Mělník

30.12.2020

Jelikož se epidemiologická situace v naší zemi nezlepšila, Vláda České republiky se na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se opět omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělávání.
 
Z tohoto důvodu je prezenční činnost středisek volného času, kterým je i DDM, zakázána. V DDM Mělník je od 1. 1. do 10. 1. 2021 provoz přerušen.
 
V prvním týdnu příštího roku zveřejníme další informace týkající se provozu našeho školského zařízení (možnosti fungování některých zájmových útvarů distančně apod.).
 
Skutečnost omezení provozu v DDM Mělník nás velice mrzí. Přejeme nám všem, aby se epidemiologická situace vylepšila a my se konečně mohli potkávat na našich zájmových útvarech.

Přejeme všem hodně zdraví, hodně sil a optimismu do celého příštího roku.