Novinky

25.01.2021 Přerušení činnosti pokračuje

Prozatím do 29. 1. je nadále DDM uzavřen pro veřejnost a zájmová činnost přerušeno (s výjimkou distanční výuky některých kroužků).

08.01.2021 Činnost DDM přerušena do 22. 1.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude činnost DDM přerušena prozatím do 22. 1. 2021.

30.12.2020 Do 10. 1. 2021 činnost neobnovena

S lítostí musíme oznámit, že činnost DDM Mělník nebude minimálně do 10. 1. 2021 obnovena. O dalších změnách budeme informovat.

Informace k činnosti ZÚ v DDM Mělník

30.11.2020 Aktuálně pro DDM platí čtvrtý stupeň systému "PES", což znamená, že je povolena pouze individuální výuka. Prozatím tedy zůstává distanční výuka u kroužků, u kterých byla zavedena. V případě obnovení prezenční činnosti (závisí na více faktorech než jen povolené počty účastníků) Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný adventní čas. Zveme na Mělnickou vánoční cestu k Ježíškovi, která bude zpřístupněna veřejnosti v parku u DDM od 2. 12. do 24. 12. 2020. Můžete se také přijít podívat na vánoční stromeček, který bude rozsvícen také 2. 12. a na výzdobu v podobě slaměného Betlému za okny a dětských výtvorů s vánoční tematikou.